Stimson in the News

Brian Eyler quoted in Tuoi Tre on Climate Change in the Mekong

in Program

Ông Brian Eyler, phó giám đốc Chương trình Đông Nam Á (Trung tâm Stimson, Mỹ), cho rằng nhìn lại một năm, đặc biệt hai tuần qua, thấy hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL thêm trầm trọng mà theo ông, ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, các đập thủy điện ở Trung Quốc, Lào, Campuchia không thể không liên quan.

Read more here.

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Part of the Mekong Policy Project
Southeast Asia
Media Inquiries

Contact Caitlin Goodman at [email protected] or 202-478-3437.

Our main line is  202-223-5956.

Choose Your Subscription Topics
* indicates required
I'm interested in...
38 North: News and Analysis on North Korea
South Asian Voices