Stimson in the News

Richard Cronin quoted in Vietnam Express on dam constructions in the Mekong River

in Program

Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và các nước thuộc hạ nguồn sông Mekong đang làm dấy lên những câu hỏi đến vấn đề thay đổi khí hậu và tác động của các đập thủy điện trên dòng sông Mekong. Bên cạnh đó là những lo ngại về hiệu quả làm việc của Ủy hội sông Mekong bao gồm các nước Việt Nam, Lào Campuchia và Thái Lan trong đó Myanmar và Trung Quốc chỉ đóng vai trò đối tác. Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson ở Washington DC, Hoa Kỳ, về những vấn đề này.

Read the full article here.

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Part of the Mekong Policy Project
Media Inquiries

Contact Caitlin Goodman at [email protected] or 202-478-3437.

Our main line is  202-223-5956.

Choose Your Subscription Topics
* indicates required
I'm interested in...
38 North: News and Analysis on North Korea
South Asian Voices