Stimson in the News

Richard Cronin quoted in VOV.vn on US-Vietnam relations (Vietnamese)

in Program

Như VOV đã thông tin, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington. Trước nhiều học giả và nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu chính sách và phân tích chiến lược về các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế trên thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những triển vọng mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới dựa trên những phân tích về lịch sử và những kết quả đạt được trong thời kỳ 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

-snip-

Cũng trong phần đối thoại với các học giả, nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ, Tổng Bí thư đã trả lời câu hỏi của ông Richard Cronin, Trung tâm nghiên cứu Stimson về những vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng nhất sẽ được bàn thảo tại Đại hội Đảng lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam; Trao đổi thẳng thắn với ông Franle Jannuri từ tổ chức Manfield Foundation về vấn đề nhân quyền, Tổng Bí thư khẳng định một số người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, chứ không phải là do tín ngưỡng tôn giáo, hay không tín ngưỡng tôn giáo./.

To read the full article click here

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Media Inquiries

Contact Caitlin Goodman at [email protected] or 202-478-3437.

Our main line is  202-223-5956.

Choose Your Subscription Topics
* indicates required
I'm interested in...
38 North: News and Analysis on North Korea
South Asian Voices