Stimson in the News

Richard Cronin quoted in Nong nghiep Viet Nam

in Program

-snip-

Nếu Trung Quốc vì lý do nào đó không xả đủ nước trong mùa khô, hầu hết các đập ở hạ du sẽ rất khó khăn trong việc phát điện và vô tình trở thành “con tin” của người Trung Quốc, theo Richard Cronin, nhà nghiên cứu thuộc viện Stimson Center ở Washington (Mỹ). Ông cho rằng, xét trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang thiếu nước ở một số vùng, họ rất có thể quyết định ưu tiên nước cho sinh hoạt thay vì xả lũ để phát điện và có thể chặn dòng để thực hiện việc này.

Read the full article here.

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Part of the Mekong Policy Project
Media Inquiries

Contact Caitlin Goodman at [email protected] or 202-478-3437.

Our main line is  202-223-5956.

Choose Your Subscription Topics
* indicates required
I'm interested in...
38 North: News and Analysis on North Korea
South Asian Voices